Україна: інформація про медичне обслуговування біженців

Завжди оновлюється та українською

Надзвичайна ситуація в Україні

Охорона здоров'я, видача картки Stp (тимчасово присутній іноземець), мазок та щеплення від ковід

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА ВИДАЧА КАРТКИ STP

Українські біженці, які рятуються від війни - як ті, хто перебуває в центрах прийому, активованих префектурою та іншими системами прийому, керованими у співпраці з муніципалітетами, так і ті, хто в'їжджає в Італію самостійно

- можуть мати доступ до всіх програм амбулаторного та стаціонарного лікування у разі хвороб і травм та профілактичної медицини, що надаються Службою Охорони Здоров’я.

Для отримання медичної допомоги необхідно мати картку STP (тимчасово присутній іноземець), яка діє 6 місяців. Картку видає Ausl ,її можливо замовити у безпосоредніхпунктах доступу (без попереднього запису),також замовити  в офісі Sportelli unici/ CUP AUSL місто Парма.

Ось як це зробити

Безпосоредні пункти доступу (без попереднього запису)

Біженці можуть отримати картку STP, яка дозволить їм отримати доступ до медичної допомоги, здати мазки для скринінгу на інфекцію Sars-CoV-2 та вакцинацію проти COVID за один сеанс.

Досить прийти без попереднього запису з документом, що посвідчує особу, та з деклараціями гостинності, виданими приймаючим муніципалітетом або Головним управлінням поліції Questura в одне з цих місць, у вказані дні та години:

  • Parma, Єдиний центр допомоги біженцям AUSL,муніципалитет та префектура, Вулиця Кьаварі ( Chiavari) - відкрито в понеділок і четверг з 08.30 до 11.30.
    Центр не працює з 28 липня
  • Langhirano,Casa della Salute, via Roma 42 - понеділок, середа та п'ятниця,з 8 по 9. З 20 червня пункт прийомубільше не працюватиме по понеділках. 
  • Borgotaro, ГоспітальBorgotaro,sede CUP via Benefattori, 12 - понеділок,середа і п'ятниця, з 8 по 9. З 13 червня пунктприйомувже не будеактивний по понеділках -
  • Fidenza, Ospedale di Vaio, via Don Tincati 5 - понеділок, вівторок, середаі п'ятниця з 8 по 9. З 14 червня пункт прийомубільше не працюватимевівторок.

 

Відділення Sportelli unici/ CUP

Видачу картки STP також можна здійснити, з'явившись до відділення Sportelli Unici/ CUP AUSL міста Парма

ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ІМІГРАНТІВ SPAZIO SALUTE IMMIGRATI

Отримавши картку STP, бажаючі пройти медичне обстеження можуть звернутися до Центру Здоров’я для Іммігрантів Spazio Salute Immigrati, за адресою  via XXII Luglio, 27 Parma.

Центр може призначити відвідування лікаря, аналізи, ліки або запропонувати госпіталізацію. Для людей, які не володіють італійською мовою або яких не супроводжує хтось, хто говорить італійською, діє служба лінгвістичного посередництва (перекладач)

Центр приймає з вівторка по п’ятницю з 8.30 до 11.30 за попереднім записом (за телефоном 0521.393431 з 11.30 до 13.00).

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ

Нужденні люди (тобто люди, позбавлені найнеобхіднішого майна) - із самозатвердженням свого незаможного стану (у додаткусамодекларація про бідність італійською мовою та самодекларація українською)- мають безкоштовний доступ до медичних послуг (без сплати тікету)

Зокрема:

- Від сплати тікету звільняються особи з кодом STP з декларацією про бідність та віковою групою 0-6 років та особи старше 65 років.

- Особи з кодом STP з декларацією про бідність і які належать до вікової групи від 6 до 64 років звільняються від сплати тікету, якщо вони мають звільнення по патології, рідкісним захворюванням, вагітності, ранньої діагностики та скринінгу, звільняються від сплатищодо послуг  профілактики,  до та після госпіталізації, а також за послуги, що надаються в травмпункті за рівних умов з громадянами Італії.

СКРИНІНГОВАНІ МАЗКИ НА КОРОНАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ

Українськими біженцями опікується Департамент охорони здоров’я AUSLдля скринінгу щодо коронавірусної інфекції : проводитьсяантигенний або молекулярний мазок, незалежно від статусу вакцинації, протягом 48 годин після в’їзду в Італію. Тим, у кого позитивний результат тесту та пов’язаним з ними контактам надається допомога та керується відповідно до чинних протоколів. Збір мазків можна проводити у пунктах вільного доступу, зазначених вище, де також видається картка STP (активні з понеділка, 14 березня).

АНТИКОВІД ВАКЦИНАЦІЯ

Громадяни України віком від 12 років можуть безкоштовно пройти вакцинацію як для початку циклу вакцинації, так і для його завершення, навіть із третьою дозою. Також можна з’явитися без попереднього запису в центри вакцинації Ausl. Натисніть тут, щоб дізнатися дні та час роботи центрів.

Необхідно з’явитися з карткою Stp, документом, що посвідчує особу, інформованою згодою та заповненою та підписаною анамнестичною формою (форми італійською та українською мовами доступні тут у додатку).

Діти віком від 5 до 11 років можуть пройти початковий курс вакцинації або закінчити його. Вакцинація дітей проти COVID-19 проводиться у середу та п’ятницю вдень у Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente Центр Здоров’я для дітей та підлітків по вулиці viale Fratti, 32/1 a Parma. Необхідно з'явитися з карткою STP. Натисніть тут, щоб дізнатися дні та час роботи центрів

 

 

 

 

 

 

Covid, щепленнятатампони/мазок.

УкраїнськимибіженцямиопікуєтьсяДепартаментгромадськогоздоров’я AUSL, щобпройтискринінгнакоронавіруснуінфекцію: здаютьантигеннийабомолекулярниймазокнезалежновідвакцинації.

Тим, у когопозитивнийрезультаттесту, тапов’язаним з нимиконтактамнадаєтьсядопомогатакеруєтьсявідповіднодочиннихпротоколів.

Щепленняпротикоронавірусутакожпропонуютьбезкоштовно: громадяниУкраїнивікомвід 12 роківможутьотриматидоступдощепленняякдляпочаткуциклувакцинації, так і дляйогозавершення. Вакцинивводяться у вільномудоступі, тобтобезпопередньогозапису, у центрахвакцинаціїAusl.

Натиснітьтут, щобдізнатисяднітачасроботицентрів. Необхідноз’явитисяіззаповненоютапідписаноюкарткоюStp, документом, щопосвідчуєособу, інформованоюзгодоютаанамнестичнимбланком (формиукраїнськоюмовоюбудутьдоступнінайближчимчасом). Вакцинаціядозволяєотриматизеленусертифікацію Covid-19.

Дляотриманнядодатковоїінформаціїзавантажтеброшуруукраїнськоюмовою«Covid: якцьогоуникнутитаяк з нимборотися», створену в рамкахєвропейськогопроекту ICARE. Щобзавантажитиброшуруіталійськоюмовою, натиснітьтут

Збіркоштів

Триваєрозпочатий в областізбіркоштівнадопомогутагуманітарнудопомогубіженцям. Будь-хтоможезаплатити - чітковказавшипричину

 "EMERGENZA UCRAINA" - натакий Iban: IT69G0200802435000104428964 З-закордонукод  Bic  Swift: UNCRITM1BA2 Поточнийрахунокнаім'я Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna

АгентствотериторіальноїбезпекитацивільногозахистуЕмілії-Романьї.

 

Іншірекомендованіщеплення

Неповнолітнідо 18 років

Тим, хтоніколинебуввакцинований, з недостатньоюдокументацієютаневизначенимщепленимстатусом, рекомендуєтьсязапропонуватинаданіщепленнязалежновідвіку, згідно з календаремНаціональногопланувакцинопрофілактики.

Длятих, хторегулярновакцинується в країніпоходженнятамаєналежнимчиномпідтвердженийстатусвакцинації, рекомендуєтьсязапропонуватинаданіщепленнявідповіднодовіку, відповіднодокалендаряНаціональногопланувакцинопрофілактики, дляможливогозавершеннявакцинації.

Первиннийциклвакцинаціїабоподальшівиклики.

Невакцинованідоросліабодорослі з невизначенимстатусомвакцинації

Пропонуютьсящепленняпротидифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, кору, паротиту, краснухи (крімвагітних), вітряноївіспи, гепатиту В

 

Якотриматиіталійський Green Pass (COVID паспорт, Зеленийсертифікат)

длялюдей, якіодужалитавакцинувалисязакордоном

Длягромадян, якіодужаливідCovidабовакцинувалисязакордоном (вакцинами Pfizer, Moderna, Astrazenecaабо Johnson), якіхочутьподатизапитна Green Pass, активнасертифікованаелектроннаадресаvaccinazioniesterocovid19@

pec.ausl.pr.it

наякуможнанаписатинавітьіззвичайноїскринькиелектронноїпошти

Дозапитунеобхіднододатисвідоцтвопрощепленняабодовідкупроодужання з іноземногооргануохорониздоров’я, копіюдокумента, щопосвідчуєособу (включаючипаспорт) такод STP.

Свідоцтвопровакцинаціюу паперовомута/абоцифровомуформаті, виданезакордонниморганомохорониздоров’я, маєміститипринаймнінаступнийвміст:

*Ідентифікаційніданівласника (прізвище, ім'я, датанародження) *Даніщодовакцини (вакцин) (назватапартія/лот)

*Дативведеннявакцини (вакцин) *Ідентифікаційніданіособи, якавидаладовідку (державнийоган, органохорониздоров'я)

Свідоцтвопроодужання, виданезакордонниморганомохорониздоров'я,повинноміститипринаймнітакийзміст:

*Ідентифікаційніданівласника (прізвище, ім'я, датанародження) · *Датапершогопозитивногомолекулярноготесту

*Ідентифікаційніданіособи, якавидаладовідку (державнийорган, органохорониздоров'я)

Вищезазначенісертифікатимаютьбутиоформленііталійськоюабопринаймніанглійською (абоіспанською, чифранцузькою)мовою; у випадкуіншоїмовивониповиннісупроводжуватисяприсяжнимперекладом.

У випадку, якщолюдинабулавакцинованавакцинами, невизнаними в Європі (Sputnik, Sinovacтощо), можливо:

* Провестибустернудозу в періодвід 28 до 180 днівпісляостанньоїдози

* Провестиновийциклвакцинації, якщо з моментуостанньоїдозипройшлобільше 180 днів.

Отримавшикартку STP, можназвернутисядоцентріввакцинаціїпровінції (наприклад: Parma Via Mantova 68) у час, зазначенийнасайті: https://www.ausl.pr.it/covid_19_info_news/ terza_dose/dose_booster_richiamo_persone_anni_3.aspx

Якотриматиіталійський Green Pass длянещепленихлюдей

Отримавши STP, виможетеотримативакцинаціюбезбронювання, відвідавшивсіцентривакцинації в провінції.

Інформаціядоступналишенасайті: https://www.ausl.pr.it/

covid_19_info_news/terza_dose/dose_booster_richiamo_persone_anni_3.aspx

Proprietà dell'articolo
modificato:giovedì 28 luglio 2022

In caricamento...